Katedra Medycyny Sądowej
 logoPCA  Akredytacja: AB 1582
 Data ważności certyfikatu: 15-10-2023
 Akredytacja od: 16-10-2015
 zakres akredytacji wyd. 07 z 2021-07-27

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych

Wskazówki dla osób przyjeżdżających na badania DNA: Ambulatorium do pobierania materiału biologicznego (DNA) znajduje się przy ul. Chałubińskiego 2a (wejście oznaczone czerwoną strzałką).- pobierz plik (źródło Mapy Google). Na załączonym zdjęciu znajdują się dwa budynki Zakładu Technik Molekularnych. Ambulatorium znajduje się w białym budynku w głębi, wejście od strony ul. Chałubińskiego (oznaczone czerwoną strzałką) - pobierz plik.

 Polityka jakości

W Laboratoriach badawczych Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu, w skład których wchodzi Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych, został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Akredytacja nr AB 1582 w Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych dotyczy:

  • badań  w celu  identyfikacji  rodzaju  śladów  biologicznych  metodą immunochromatograficzną i biochemiczną oraz indywidualizacji śladów biologicznych pochodzenia ludzkiego metodą analizy DNA w zakresie polimorficznych układów typu STR techniką multipleks PCR z elektroforezą kapilarną wg PB-ZTM-01 wydanie 11 z dnia 2021-04-20.
  • badań w celu analizy pokrewieństwa w zakresie analizy polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układów typu STR metodą multipleksową PCR z elektroforezą kapilarną wg PB-ZTM-02 wydanie 09 z dnia 2021-04-20.  

Laboratoria badawcze Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu (Laboratoria UMW), działając w strukturze macierzystej uczelni, realizują własne prace naukowo-badawcze i jednocześnie świadczą w szerokim zakresie usługi dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Biorąc pod uwagę złożoność oraz uwarunkowanie każdego procesu badawczego od wielu czynników, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, w Laboratoriach UMW przyjęto zasadę, że jakość musi dotyczyć wszystkich elementów, a w szczególności właściwej organizacji pracy, stosowanych metod badawczych, wyposażenia pomiarowo-badawczego, właściwego poziomu uzyskiwanych wyników, sposobu ich opracowywania oraz przygotowywania sprawozdań z badań.

Kierownictwo Laboratoriów UMW i zatrudnieni w nich pracownicy deklarują znajomość i stosowanie Polityki Jakości we wszystkich obszarach SZ opisanego w księdze jakości Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dokumenty SZ są pracownikom dostępne, a pracownicy znają ich treść i stosują w praktyce.

 

certyfikat AB1582

zakres akredytacji wyd. 07 z 2021-07-27 - pobierz pdf