Katedra Medycyny Sądowej
WAŻNE INFORMACJE:
 
* Adiunkt dydaktyczny Zakładu Medycyny Sądowej - pokój nr 35 KiZMS (III piętro)
  - mgr Agata Thannhäuser - tel. 71 784 14 63
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* Sekretariat dydaktyczny - pokój nr 13 KiZMS (I piętro) 
  - mgr Agnieszka Szafrańska - tel. 071 784 14 58
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny pracy: 8:00-14:00 
 
WAŻNE! W związku z opublikowaniem w dniu  27 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. (K 1/20) stwierdzającego niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej od dnia publikacji wyroku brak jest możliwości przerwania w Polsce ciąży zgodnie z zapisami ustawy z przyczyn płodowych (gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu). W materiałach dydaktycznych zamieszczamy poprawioną wersję prezentacji. LINK   
 
Serdecznie zapraszamy do zapisów na zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2021/2022: 

PRACA ZDALNA DLA STUDENTÓW

Polecane podręczniki:

- "Medycyna sądowa.Simpson" Jason Payne-James, Richard Jones; Edra Urban&Partner 2021; redakcja polskiego wydania: T.Jurek, Z.Jankowski 

- "Medycyna sądowa" tom. 1 i 2, pod red. Grzegorza Teresińskiego, pomocny w przygotowaniach do egzaminu - dostępny on-line. Link do podręcznika: http://han.bg.umed.wroc.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/
   Aby uzyskać dostęp do podręcznika należy zalogować się używając loginu i hasła takiego jak do poczty uczelnianej.


PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim 2021/2022:
 
Problematyka zespołu dziecka krzywdzonego:
 
Linki do wykładów:
 
Prezentacje:
 
Wyniki zaliczenia:
 
* EGZAMIN TESTOWY z Medycyny sądowej z elementami prawa dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego:
- do egzaminu może przystąpić student, który otrzymał zaliczenie z przedmiotu w semestrze zimowym i letnim,
- egzamin testowy składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie testu studenci mają 45 minut.
 
 

* EGZAMIN USTNY z Medycyny sądowej z elementami prawa dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego:
Istnieje możliwość zdawania egzaminu w formie ustnej. Do tej formy egzaminu uprawnieni są studenci, którzy uczestniczyli we wszystkich wykładach i zaliczyli oba semestry.

Zainteresowanych prosimy o maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady egzaminu ustnego z Medycyny sądowej z elem. prawa 

* ZAGADNIENIA, LITERATURA I MATERIAŁY DO EGZAMINU:

Zagadnienia do egzaminu z Medycyny sądowej z elem. prawa - rok akademicki 2021-2022

Literatura:
1) Payne James J., Jones R.: Medycyna sądowa.Simpson, Edra Urban&Partner 2021; redakcja polskiego wydania: T.Jurek, Z.Jankowski
2) Teresiński G. (red.): Medycyna Sądowa Tom 1 i 2, PZWL 2019 r. 2020 r. 
3) S. Raszeja, W. Nasiłowski, J. Markiewicz: Podręcznik Medycyny Sądowej dla Studentów, PZWL 1993 r.
4) V.D. Di Maio: Medycyna Sądowa, Wyd. Med. 2003 r.
5) A. Jakliński, J.S. Kobiela, K. Jaegermann, Z.Marek, Z.Tomaszewska, B. Turowska: Medycyna sądowa podręcznik dla studentów medycyny, PZWL 1978 r. 
6) Z. Marek, M. Kłys: Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne, Zakamycze 1998 r. 
7) W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak: Badania DNA dla celów sądowych, Wyd. IES 2008 r.
8) R. Pawłowski: Medyczno-sądowe badania śladów biologicznych, Wyd. IES 1997 r.
9) Cz. Żaba: Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej, UM Poznań 2014 r.   
10) A. Jacek, E. Sarnacka: Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK, PZWL 2015 r. 
   
Materiały: