Katedra Medycyny Sądowej
logoPCA.jpg Akredytacja: AB 1582
Data ważności certyfikatu: 15-10-2023
Akredytacja od: 16-10-2015
zakres akredytacji wyd. 07 z 2021-07-27

 

certyfikat AB1582

zakres akredytacji wyd. 07 z 2021-07-27 - pobierz pdf

INFORMACJA DLA KLIENTA

 


Laboratorium posiada akredytację PCA, uzyskaną dzięki wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. 

 

Nasze Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych posiada akredytację laboratorium badawczego udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji* (https://www.umed.wroc.pl/iso-17025-2018) i zgodnie z jego wymaganiami, informujemy o szczegółach wykonywanych dla Sądu usług:

• Laboratorium bierze udział raz w roku w badaniach biegłości PT u certyfikowanego dostawcy, którym jest amerykańskie laboratorium Collaborative Testing Services, Inc (CTS). Badania genetyczne w naszym Laboratorium wykonywane są zgodnie z zasadami Komisji Genetyki Sądowej PTMSiK, walidowanymi testami, z zachowaniem zasad poufności oraz tajemnicy lekarskiej i genetycznej.
• Osobami do kontaktu w sprawach merytorycznych są mgr Elżbieta Kowalczyk tel. 71-7841589 i dr Anna Karpiewska tel. 71-7841588. Dokumentacja badań i uzyskane wyniki są przechowywane i udostępniane na wniosek Zleceniodawcy.
• Badania są wykonywane na zlecenia organów Wymiaru Sprawiedliwości i osób prywatnych. Istnieją dwa tryby przyjmowania zleceń:

I - termin badania jest wyznaczany przez pracownika laboratorium po otrzymaniu zlecenia;

II - termin (roboczy czwartek, ze względu na pandemię godzina do uzgodnienia telefonicznego, tel. 71-7841469 lub 71-7841589) może być ustalona przez Sąd podczas rozprawy. W tym przypadku, prosimy o niezwłoczne przesłanie nam zlecenia wraz z decyzją o terminie badania, danymi stron i informacjami o formie płatności. W celu pobrania materiału do badań strony powinny stawić się w ambulatorium DNA, 50-269 Wrocław ul. Chałubińskiego 2a.


• Nie istnieje już konieczność wysyłania do nas akt sprawy.
• Cena za badanie profilu DNA w sprawie pokrewieństwa, w tym ojcostwa, wynosi 641,76 zł za każdą badaną w sprawie osobę.
• Jeżeli sporządzenie opinii będzie wymagało poszerzenia zakresu badań autosomalnych STR, cena pozostaje bez zmian. Decyzja o wykonaniu dodatkowych badań nieujętych w cenie każdorazowo jest konsultowana ze Zleceniodawcą.
• Średni termin wydania opinii wynosi w naszym laboratorium 15 dni roboczych. Pisemna skarga lub kwestionowanie otrzymanych wyników są rejestrowane, rozpatrywane i jest udzielona merytoryczna odpowiedź, zaś najlepszą drogą rozstrzygnięcia kontrowersji jest wykonanie badań kontrolnych na koszt strony kwestionującej, w innym atestowanym laboratorium genetycznym.
• W celu przeprowadzania badań pokrewieństwa, w tym ojcostwa, osoba niedostępna (nieżyjąca lub o nieustalonym miejscu pobytu) może być „zastąpiona” badaniem bliskich krewnych (najlepiej rodziców) lub w niektórych przypadkach badaniem materiału ekshumacyjnego, bloczka parafinowego oraz przedmiotu osobistego użytku (np. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia).

 

Prof. dr hab. Tadeusz Dobosz

LABORATORIUM ZAKŁADU TECHNIK MOLEKULARNYCH