Katedra Medycyny Sądowej

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ROK AKADEMICKI 2021/2022

Regulamin zajęć dydaktycznych ZTM KMS

Harmonogram zajęć

Regulamin BHP ZTM KMS


WYDZIAŁ LEKARSKI

I rok -MEDYCYNA MOLEKULARNA (wykłady fakultatywne) 

II rok -MEDYCYNA MOLEKULARNA (wykłady fakultatywne)

I rok – TECHNIKI MEDYCYNY MOLEKULARNEJ (ćwiczenia fakultatywne)

 III rok -DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (ćwiczenia fakultatywe)

IV rok -TERAPIA GENOWA I JEJ ZASTOSOWANIE (ćwiczenia fakultatywe)


ENGLISH DIVISION
I rok ED - TECHNIQUES IN MOLECULAR MEDICINE  (Classes - ćwiczenia fakultatywne) English/Polski
 III-V rok ED - MOLECULAR MEDICINE TECHNIQUES - CLINICAL APPLICATIONS  (Classes - ćwiczenia fakultatywne)English/Polski
           
 Do pobrania

1. Skrypt "Praktikum z biologii molekularnej"
2. Skrypt "Niezbędnik molekularny"