Katedra Medycyny Sądowej
Zasady współpracy Ośrodka Biologii i Medycyny Molekularnej z badaczami zamierzającymi posługiwać się zaawansowanymi molekularnymi technikami badawczymi
 

Ośrodek ma następujące główne cele działania:

1. Cel szkoleniowy, polegający na ułatwieniu niedoświadczonym badaczom opanowanie podstawowych technik biologii molekularnej (jak izolacja materiału genetycznego, różne techniki elektroforezy, trawienie restryktazami i hybrydyzacja, PCR i RT-PCR itp.). Po opanowaniu tych technik badacz stosuje je w swoim miejscu pracy. Nauka biologii molekularnej w działającym laboratorium daje o wiele lepsze wyniki, czas nauki jest znacznie krótszy a koszta znacząco niższe niż w przypadku samodzielnego wprowadzania tych technik bez pomocy doświadczonych kolegów. Nasza pomoc pozwala na uniknięcie wysokich kosztów delegowania pracowników na specjalistyczne, wysokopłatne kursy lub jeszcze wyższych kosztów samodzielnego zdobywania tej wiedzy.

2. Konsultacje merytoryczne przy formułowaniu wniosków grantowych, obejmujące dobór odpowiednich technik badawczych, kalkulacje kosztów, harmonogramów itp.

3. Udostępnienie zaawansowanych technik molekularnych przy użyciu skomasowanej w naszym laboratorium unikalnej aparatury badawczej. Centrum zapewnia dostęp do technologii i sprzętu, które są zbyt kosztowne aby mogły być bez końca kupowane dla kolejnych pojedynczych laboratoriów naszego miasta. Obecnie posiadamy sekwencery DNA, urządzenia do Real-time PCR oraz mikromatryce niskiej gęstości (do jednoczesnego badania ekspresji do 384 genów).

4. Ośrodek, poza szczególnymi wyjątkami nie zapewnia siły roboczej, finansowania badań ani dostępu do odczynników - leży to w gestii naszych szanownych Współpracowników. Pracownicy Ośrodka zaangażowani w badania oczekują, że zostaną współautorami końcowych publikacji napisanych przez kierowników grantów. Z kolei nasz dorobek publikacyjny (zdobyty w dużej mierze dzięki zakończonym współpracom) jest dużym ułatwieniem w zdobyciu kolejnego grantu przez naszych p.t. Współpracowników, ponieważ recenzenci zwracają dużą uwagę na dorobek zespołu aplikującego.